The Dominican Cathedral

The Dominican Cathedral

Lviv, Ukraine

 
4.9 (15)
1452
Added to:
I was here by 1 user
I want to visit by 1 user
Write Review
Add to list
The Dominican Cathedral
The Dominican Cathedral
The Dominican Cathedral
The Dominican Cathedral
The Dominican Cathedral
Address
Muzeina sq., 1
Lviv
Lviv Region
Ukraine
Recommended duration
1 hour

The Dominican Cathedral is a historic landmark of Lviv, representing the Baroque architecture. The building belongs to the Ensemble of the Old Town (historic centre), which is listed as a UNESCO World Heritage Site

The construction of the Cathedral began in 1749, the author of the project – known engineer and architect, a talented Jan de Witte. In the second half of the 19th a bell tower was added under the project of Polish architect Julian Zakharevich.

During the Soviet era the site was used as a regional archive and as a school of printing workers. After restoration in 1972 the Dominican Monastery opened as a museum dedicated to the history of religion and atheism; the atheists have since left the building. Religious services have also resumed.

Map

Swap Start/End

User reviews

15 reviews

 
(15)
4 stars
 
(0)
3 stars
 
(0)
2 stars
 
(0)
1 star
 
(0)
Overall rating 
 
4.9
Overall rating 
 
4.9  (15)
Impression 
 
5.0  (5)
Architecture 
 
N/A  (0)
Friendliness 
 
N/A  (0)
View most helpful
Ratings
Overall rating
Impression
Architecture
Friendliness
Comments
You will be able to upload media right after you submit your review.
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Beautiful Church green district. Is przystanac, przykleknac and zadumac. Recommend
This review was automatically translated from Polish. Click to view original review.
Przepiekny kosciol, zielona okolica. Warto przystanac, przykleknac i zadumac sie. Polecam
M
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Amazing church. Must see in Lviv
V
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
The incredible beauty of the Cathedral. Fell in love at first sight. And when I went to him, he finally realized that this magnificent building.
This review was automatically translated from Russian. Click to view original review.
Невероятной красоты собор. Влюбилась с первого взгляда. А когда зашла в него, то окончательно поняла, что это великолепное здание.
T
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Very beautiful Cathedral. I advise you to watch for him day and night. The picture changes :)
This review was automatically translated from Russian. Click to view original review.
Очень красивый собор. Советую посмотреть на него и днём и ночью. Картинка меняется :)
I
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
I like this place is near the market, a lot of greens... make good pictures and wedding photos.
This review was automatically translated from Polish. Click to view original review.
Lubię to miejsce jest blisko rynku, dużo zieleni... wychodzą dobre zdjęcia weselne.
J
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
This visit has been very worthwhile. Looks very good
This review was automatically translated from German. Click to view original review.
Dieser Besuch hat sich sehr gelohnt. Sieht sehr gut aus
M
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
So wonderful historical church
M
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Great cathedral. Very beautiful lights in the evening.
V
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Gorgeous Church! First of all, the interior. Well worth a visit.
This review was automatically translated from Polish. Click to view original review.
Przepiękny kościół! A przedewszystkim wnętrze. Warty do zwiedzenia.
F
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
N/A
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
My impressions?This is my Church HOME!Close to me as my Mother's face!Here I ochrzczono March 4, 1934r.Here I have my First Communion on 12 may 1940 as a 6-year-old child , as after two operations wywozek in Siberia (10.02 and 13.04,1940) so we have our Domini=
Cana was preparing for exile. Here, in the years 1942-1946 belonged to the choir girly based Maria Piskorz , conducted by br William Pasciaka OP, under the direction of O. Sylvester hallux OP ,where I received the best education, religious and Patriotic, which I, who was not injured for life.
Here he also worked in the maintenance o Paul Kielara round the altar ,turns into a big secret scout, which was formed of boys..
Here during Soviet and German occupation to utter a deep Patriotic sermon, speaker, preacher O. Anzelm Jezierski, who came to listen to "all lions" .Here in may 1946.I participated in the LAST Mass before the CLOSING of CHURCHES and the forced departure of his Dominicans.This gem of Polish architecture(European class) zzerala then the salt, in which the journal has turned his advice.In century 1969, I saw it during the repair - with its marble floors invisible under layers of clay and mud up to zamienieniem it to the Museum of the history of Religion and Atheism .But maybe, with this step muzealnemu anything.
I have also seen the facade in two Soviet films : in the first half of 50-ies in the movie "Conspiracy bankrutow", where symbolized the" reaction center clerical-bourgeois", the name of the second I do not remember-here signified the scene of the episode - Vienna.
Now, when the Polish Dominicans returned to the city (as the order), the Church needs to be restored.
This review was automatically translated from Polish. Click to view original review.
Moje wrażenia?To mój kościół MACIERZYSTY!Bliski mi, jak twarz mojej Matki!Tu mnie ochrzczono 4 marca 1934r.Tu przyjmowałam Pierwszą Komunię św. 12 maja 1940 r., jako 6-letnie dziecko , ponieważ po dwóch operacjach wywózek na Sybir (10.02 i 13.04,1940r.) tak nas nasi Domini=
kanie przygotowywali do wygnania. Tu w latach 1942-1946 należałam do chóru dziewczęcego założonego przez Marię Piskorz , prowadzonego przez br,Wilhelma Paściaka OP, pod opieką o.Sylwestra Palucha OP ,gdzie otrzymałam najlepsze wychowanie religijne i patriotyczne, które mnie uformowało na całe życie.
Tu działało też prowadzone przez o.Pawła Kielara koło ministrantów ,przekształcone w świetną konspiracyjną drużynę harcerską, która formowała chłopców..
Tu podczas sowieckiej i niemieckiej okupacji wygłaszał głębokie kazania patriotyczne złotousty kaznodzieja o.Anzelm Jezierski, którego przychodził słuchać "cały Lwów" .Tu w maju 1946 r.uczestniczyłam w OSTATNIEJ Mszy św.przed ZAMKNIĘCIEM KOŚCIOŁA i przymusowym opuszczeniem go przez Dominikanów.Ten klejnot polskiej architektury(klasy europejskiej) zżerała potem sól, w której magazyn zamienili go sowieci.W w.1969 widziałam go podczas remontu- z jego marmurową posadzką niewidoczną spod warstw gliny i i brudu- przed zamienieniem go w Muzeum Historii Religii i Ateizmu .Ale może dzięki temu etapowi muzealnemu - ocalał.
Widziałam również jego fasadę w dwóch filmach radzieckich : w pierwszej połowie lat 50-tych w filmie "Spisek bankrutów", gdzie symbolizował" ośrodek reakcji klerykalno-burżuazyjnej", tytułu drugiego nie pamiętam-tu oznaczał miejsce akcji epizodu - Wiedeń.
Teraz, kiedy polscy Dominikanie wrócili do Lwowa (jako zakon), kościół ten powinien im zostać przywrócony.
M
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
(Updated: May 20, 2016)
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
5.0
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Very nice both inside and outside.
O
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
(Updated: May 20, 2016)
Overall rating 
 
4.5
Overall rating 
 
4.0
Impression 
 
5.0
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Good place to visit in lviv. Such beautiful church. 
A
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
(Updated: May 20, 2016)
Overall rating 
 
4.5
Overall rating 
 
4.0
Impression 
 
5.0
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Great church. Magnificent structure. 
S
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
(Updated: May 20, 2016)
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
5.0
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
One of the most beautiful churches in Lviv. At night it looks astonishing and breathtaking.
C
Report this review Was this review helpful to you? 0 0
(Updated: May 20, 2016)
Overall rating 
 
5.0
Overall rating 
 
5.0
Impression 
 
5.0
Architecture 
 
N/A
Friendliness 
 
N/A
Like from Da Vinci code.
V
Report this review Was this review helpful to you? 0 0

Destinations